• Exploatarea Miniera Rm. Valcea

 • Luni – Joi: 7:30 – 16:00
  Vineri: 7:30 – 13:30

 • +40.250.731.903

 • office@salvil.ro

 • Exploatare

  PREZENTARE GENERALA A SUCURSALEI EXPLOATAREA MINIERA RAMNICU VALCEA

  Activitatea Sucursalei Exploatarea Miniera Rm Valcea este organizata in  4 sectoare administrative, avand ca obiect extractia si prepararea sarii si a substantelor nemetalifere, dupa cum urmeaza:

  1. Sectorul extractie preparare Salina Ocnele Mari-Traistari, cu urmatoarele obiective in functiune:
  • Mina Salina Ocnele Mari, pentru exploatarea in subteran a sarii geme
  • Instalatia de preparare a sarii geme extrase din subteran
  • Cariera Dealul Scoc-Govora Sat, pentru exploatarea tufurilor vulcanice
  • Cariera Traistari-Ocnele Mari, pentru exploatarea tufurilor vulcanice
  • Instalatia de preparare a tufului vulcanic Traistari
  • Punctu Turistic Salina Ocnele Mari – Mina Cocenesti;
  1. Sectorul extractie Ocnita-Lunca, cu obiectivul- Exploatarea si prepararea sarii geme sub forma de solutie prin campurile de sonde III si IV.
  1. Sectorul extractie si preparare Bistrita, cu urmatoarele obiective in functiune:
  • Cariera Bistrita, pentru exploatarea calcarului
  • Instalatia de preparare a calcarului
  1. Atelierul mecanic Ocnita – unde se desfasoara activitati de mentenanta si alte interventii curente;

  Coordonarea tuturor activitatilor se face de la sediul sucursalei.

  Descrierea generala a companiei

  Sucursala Exploatarea Miniera Ramnicu Valcea intra in structura Societatii Nationale a Sarii S.A. Bucuresti prin Hotararea Guvernului nr. 1286/1996. Conform acestei hotarari Sucursala Exploatarea Miniera Ramnicu Valcea isi desfasoara activitatea avand ca obiect principal de activitate gestionarea si protectia zacamamintelor din perimetrul incredintat spre exploatare.

  Sucursala Exploatarea Miniera Ramnicu Valcea are imputernicire sa reprezinte Societatea Nationala a Sarii in relatiile cu Inspectoratele de Stat Teritoriale pentru Protectia Muncii si cu unitati ale Ministerului Sanatatii.

  Subsolul judetului Valcea contine importante substante minerale utile: sare, mica, feldspat, calcar si aur.

  Sarea formeaza un important zacamant situat la 12 km la Sud-Vest de municipiul Ramnicu Valcea, in localitatea Ocnele Mari.

  Salinele Ocnele-Mari sau Ocna-Mare cum i se mai spune, sunt amintite in numeroase documente si scrieri vechi pentru ca de aici se aprovizionau cu sare Oltenia, Banatul, partea de vest a Transilvaniei si bazinul adriatic al Peninsulei Balcanice.

  In aceasta salina s-a introdus pentru prima data, in anul 1845, metoda de exploatare a sarii in camere trapeziodale. In 1960, au inceput sa functioneze in aceasta zona primele sonde de extragere a sarii prin dizolvarea ei.

  Incepand cu anul 1992, in zona Ocnele-Mari au inceput lucrarile de investitii (mina, sectia preparare, constructia liniei de cale ferata) pentru deschiderea unei noi saline. Din aceasta salina se completeaza necesarul de sare solida din zona. Sarea extrasa si preparata aici se poate folosi atat in industriala chimica cat si in industria alimentara.

  Exploatarea calcarului a inceput in anul 1960, intr-o cariera de pe teritoriul comunei Costesti, din Masivul Aronta, judetul Valcea.

  Ca urmare a dezvoltarii exploatarii la ora actuala se pot produce urmatoarele produse:

  – sare in solutie
  – sare gema industriala
  – sare gema bulgari
  – calcar calibrat
  – calcar macinat

  ISTORIC

  Sucursala Exploatarea Miniera Ramnicu Valcea a luat fiinta in anul 1965, prin comasarea mai multor exploatari miniere din jurului orasului Ramnicu Valcea, care aveau ca obiect de activitate extractia si prepararea urmatoarelor substante minerale utile: sare in solutie, sare gema, calcar, grafit, feldspat, mica si tuf vulcanic.

  Aceste activitati au fost mentinute in continuare, iar in decursul timpului au fost completate si diversificate. Astfel, din 1977 a inceput fabricarea unei game largi de paste refractare pentru turnatorie, iar din 1984, exploatarea si prepararea tufurilor vulcanice.

  In 1992 au inceput lucrarile de investitii pentru deschiderea unei noi saline la Ocnele Mari, care sa acopere necesitatile de sare gema si sare in solutie din zona, in special al Platformei Chimice Valcene si sa creeze disponibilitati pentru export.

  Sarea formeaza un important zacamant, situat la 12 km sud-vest de Municipiul Ramnicu Valcea, in localitatea Ocnele Mari.Salinele Ocnele Mari, sau Ocna Mare, cum i se mai spunea, sunt amintite in numeroase documente si scrieri vechi, pentru ca de aici se aprovizionau cu sare nu numai Oltenia, Banatul si partea de vest a Transilvaniei, ci si Bazinul Adriatic al Peninsulei Balcanice.

  Aici s-au introdus pentru prima data, in anul 1845, metode de exploatare cu camere trapezoidale si tot aici, dupa aproape 100 de ani, in anul 1960 au inceput sa functioneze primele sonde de extragere a sarii, prin dizolvare.

  Exploatarea micei din zacamintele pegmatitice cu mica de pe Valea Lotrului, situate pe teritoriul localitatii Voineasa, judetul Valcea, a inceput in cel de-al doilea deceniu al secolului nostru, de catre mai multi concesionari, romani sau straini.

  Societatea noastra a fost producator de mica, printr-o tehnologie de separare mecanica si macinare.S-a asigurat astfel un grad ridicat de valorificare a zacamantului, obtinandu-se diferite sortimente de mica macinata, folosita in sectorul metalurgic, industria petroliera, industria vopselelor, grundurilor si fabricarea anvelopelor.

  Exploatarea feldspatului a inceput in anul 1967. Exploatarea se face din zacamantul de Vasilatu, situat in apropierea localitatii Brezoi, prin macinare realizandu-se feldspat sodic, utilizat in industria portelanului dielectric si menajer, produse abrazive, industria sticlei si ceramica.

  Incepand cu data de 01.10.1965, se subordoneaza activitatii Intreprinderii Miniere Ramnicu Valcea si sectorul minier Baia de Fier, care a extras si preparat grafitul brut din zacamantul situat in Muntii Capatanii, pe Valea Oltetului, judetul Gorj, fiind singurul zacamant de grafit din Romania, cu un continut mediu de 20-30% carbon.Tehnologia de preparare prin flotatie a grafitului brut, imbunatatita cu noi procedee mecanice, a permis realizarea de sortimente de grafit cu concentratia in carbon, pana la 99%, care este destinat sectoarelor siderurgice, metalurgice si constructii de masini.

  Odata cu amplasarea Uzinei de Produse Sodice Govora, s-a deschis in anul 1960, in masivul Arnota, pe teritoriul comunei Costesti, judetul Valcea, cariera Bistrita, de unde se extrage si se prepara calcarul folosit in industria chimica, pentru nevoi locale si calcarul filer, calcarul sistificare, furajer, mozaic de calcar, calcar pentru mixturi asfaltice.

  Incepand din anul 1977, pe baza tehnologiei si a retetelor furnizate de Institutul de Cercetari Stiintifice Inginerie Tehnologica si Proiectari Sectoare Calde (ICSITPSC) Bucuresti, a inceput sa produca si o gama larga de paste refractare pentru turnatorie, impartite dupa domeniul de utilizare si modul de dispersie folosit, in urmatoarele clase si grupe: paste pentru fonte, paste pentru otel si paste pentru neferoase, cu solventi: apa, toluen sau alcool.

  In aceeasi perioada, activitatea unitatii s-a extins si in domeniul extractiei si prepararii tufurilor vulcanice, in zona existand, de asemenea, importante zacaminte.Domeniile de utilizare a tufurilor vulcanice sunt: industria cinescoapelor si sticlei (pentru slefuire), precum si ca material filtrant si industria cimentului.

  Eforturile organizatiei noastre sunt concentrate in vederea asigurarii calitatii produselor noastre in conformitate cu Standardele ISO 9001. Constientizand ca procesele de extractie si preparare a sarii au influente asupra mediului si asupra sigurantei alimentelor, in conformitate cu politica S.N.S., conducerea sucursalei a decis implementarea si mentinerea urmatoarelor sisteme de management integrat calitate-mediu HACCP, in conformitate cu standardele SR EN ISO 14001:2005 si DS 3027 E/ 2002.

  GALERIE FOTO