• Exploatarea Miniera Rm. Valcea

 • Luni – Joi: 7:30 – 16:00
  Vineri: 7:30 – 13:30

 • +40.250.731.903

 • office@salvi.ro

 • Cariere

  folder-document-icon

  2019.07.02 - ANUNT ANGAJARE

  Sucursala Exploatarea Minieră Rm. Vâlcea, cu sediul în Mun. Rm. Vâlcea, str. Cpt. Negoescu, nr.15, jud. Vâlcea, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi:          

  • 3 posturi electricieni la Salina;
  • 1 post lăcătuş mecanic la Salina;
  • 1 post frezor la Atelierul Mecanic;
  • 1 post inginier mecanic la Sediu.

             Concursul  pentru posturile de la Salina va avea loc în data de 11.07.2019, ora 11:00, la sectorul  Salină Ocnele Mari  şi va consta într-un interviu si probă practică. Cererile de angajare si documentele care atestă calificarea se vor depune la secretariatul de la sediul sucursalei până în data de  10.07.2019, ora 16:00.

               Concursul pentru postul de la Atelierul Mecanic va avea loc în data de 12.07.2019 ora 11:00, la Atelierul Mecanic şi va consta intr-o probă practică şi inteviu.Cererile de angajare şi documentele care atestă calificarea se vor depune la secretariatul de la sediu sucursalei până in data de 11.07.2019,ora 16:00.

             Concursul pentru postul de la Sediu va avea loc în data de 09.07.2019 ora 10:00 şi va consta intr-un interviu. Cererile de angajare şi documentele care atestă calificarea se vor depune la secretariatul de la sediu sucursalei până in data de 08.07.2019 ora 16:00.

            Solicitanţii vor depune la Sediul Sucursalei din Rm. Valcea următoarele documente:

  • cerere însoţită de C.V.;
  • copie după actele de studii;
  • copie după carnetul de muncă şi cartea de identitate .

            Relaţii la Compartiment Personal şi Planificare, telefon 0250/733.402, interior 252/228.

  folder-document-icon

  2019.05.28 - ANUNT ANGAJARE

  Sucursala Exploatarea Minieră Rm. Vâlcea, cu sediul în Mun. Rm. Vâlcea, str. Cpt. Negoescu, nr.15, jud. Vâlcea, organizează concurs pentru ocuparea
  următoarelor posturi:

  – 1 post inginer minier;
  – 1 post inginer topograf.

  Pentru postul de inginer minier candidaţii au cerinţă opţională să fie absolvenţi de cursuri în domeniul SSM (80 ore/ cursuri postuniversitare).

  Concursul va avea loc în data de 06.06.2019, ora 10:00, la Sediul Sucursalei şi va consta într-un interviu. Cererile de angajare si documentele care atestă calificarea se vor depune la secretariatul de la sediul sucursalei până în data de 05.06.2019, ora 16:00.

  Solicitanţii vor depune la Sediul Sucursalei din Rm. Valcea următoarele documente:
  – cerere însoţită de C.V.;
  – copie după actele de studii;
  – copie după carnetul de muncă şi cartea de identitate.

  Relaţii la Compartiment Personal şi Planificare, telefon 0250/733.402, interior 252/228.