• Exploatarea Miniera Rm. Valcea

 • Luni – Joi: 7:30 – 16:00
  Vineri: 7:30 – 13:30

 • +40.250.731.903

 • office@salvil.ro

 • Cariere

  folder-document-icon

  2023.04.04 - ANUNT RECRUTARE INGINER TOPOGRAF SALINA OCNELE MARI

  Sucursala Exploatarea Miniera Rm. Vâlcea cu Sediul în Rm. Vâlcea, Str. Căpitan Negoescu, nr.15, Jud. Vâlcea, organizează concurs pentru ocuparea următorului post vacant:

  – Denumire Post : inginer topograf, cod COR 216504;

             – Structura organizatorică în cadrul căreia se află postul vacant : Sector Salina Oc. Mari din cadrul Direcţiei productie a sucursalei;

             – Durata : nedeterminată, timp complet;

  – Cerinţele postului :

  ° Nivelul studiilor : superioare tehnice, specializarea topografie;

  ° Cunoştinţe de operare PC – pachetul Microsoft office( Word, Excel, Power Point, Outlook);

            -Competenţe generale : integritate, responsabilitate, capacitate de a lucra independent şi în echipă, capacitate de analiză şi sinteză a informaţiilor, abilitate de a lucra pe teren, rezistenţă la stres, orientare către autoperfecţionare;

            – Competenţe organizaţionale: proactivitate, capacitate de a asigura şi organiza activitatea topografică din cadrul sucursalei;

  – Responsabilităţile principale ale postului :

               ° realizarea planurilor de amplasament;

  ° ridicări topografice;

  ° lucrări de trasare în construcţii;

  ° întocmirea unui plan de situaţie;

  ° prelucrarea datelor culese din teren şi întocmirea documentaţiilor;

  Documente necesare înscrierii la concurs : Cerere de înscriere la concurs, CV, copie după actele de studii.

  Documentele menţionate anterior, necesare pentru candidatură, se vor depune la Biroul resurse umane de la Sediu sucursalei din Rm. Valcea, Str. Căpitan Negoescu, nr.15, Jud. Vâlcea/ e-mail :office@salvil.ro/personal@salvil.ro, până la data de 12.04.2023, ora 16:00  iar concursul se va desfăşura în data de 13.04.2023, ora 11:00.

  Vor participa la concurs doar candidaţii care îndeplinesc condiţiile stabilite în anunţ şi care vor fi selectaţi de către comisia de concurs.

  2021.08.23 - ANUNT RECRUTARE

  Sucursala Exploatarea Miniera Rm. Vâlcea cu Sediul în Rm. Vâlcea, Str. Căpitan Negoescu, nr.15, Jud. Vâlcea, organizează concurs pentru ocuparea următorului post vacant:

             – Denumire Post : inginer topograf, cod COR 216504;

             – Structura organizatorică în cadrul căreia se află postul vacant : Biroul Geo-topo din cadrul Direcţiei productie de la Sediul sucursalei;

             – Durata : nedeterminată, timp complet;

             – Cerinţele postului :

               ° Nivelul studiilor : superioare tehnice, specializarea topografie;

               ° Cunoştinţe de operare PC – pachetul Microsoft office( Word, Excel, Power Point, Outlook);

            -Competenţe generale : integritate, responsabilitate, capacitate de a lucra independent şi în echipă, capacitate de analiză şi sinteză a informaţiilor, abilitate de a lucra pe teren, rezistenţă la stres, orientare către autoperfecţionare;

            – Competenţe organizaţionale: proactivitate, capacitate de a asigura şi organiza activitatea topografică din cadrul sucursalei;

            – Responsabilităţile principale ale postului :

               ° realizarea planurilor de amplasament;

               ° ridicări topografice;

               ° lucrări de trasare în construcţii;

               ° întocmirea unui plan de situaţie;

               ° prelucrarea datelor culese din teren şi întocmirea documentaţiilor;

           Documente necesare înscrierii la concurs : Cerere de înscriere la concurs, CV, copie după actele de studii.

           Documentele menţionate anterior, necesare pentru candidatură, se vor depune la Biroul resurse umane de la Sediu sucursalei din Rm. Valcea, Str. Căpitan Negoescu, nr.15, Jud. Vâlcea/ e-mail :office@salvil.ro/personal@salvil.ro, până la data de 01.09.2021, ora 16:00  iar concursul se va desfăşura în data de 02.09.2021, ora 10:00.

  folder-document-icon

  2021.06.24 - ANUNT ANGAJARE

  Sucursala Exploatarea Miniera Rm. Vâlcea cu Sediul în Rm. Vâlcea, Str. Căpitan Negoescu, nr.15, Jud. Vâlcea, organizează concurs pentru ocuparea următorului post vacant:

  – Denumire Post: inginer topograf, cod COR 216504;

  – Structura organizatorică în cadrul căreia se află postul vacant: Biroul Geo-topo din cadrul Direcţiei productie de la Sediul sucursalei;

  – Durata: nedeterminată, timp complet;

  – Cerinţele postului:

  ° Nivelul studiilor: superioare tehnice, specializarea topografie;

  ° Cunoştinţe de operare PC – pachetul Microsoft office( Word, Excel, Power Point, Outlook);

  – Competenţe generale: integritate, responsabilitate, capacitate de a lucra independent şi în echipă, capacitate de analiză şi sinteză a informaţiilor, abilitate de a lucra pe teren, rezistenţă la stres, orientare către autoperfecţionare;

  – Competenţe organizaţionale: proactivitate, capacitate de a asigura şi organiza activitatea topografică din cadrul sucursalei;

  – Responsabilităţile principale ale postului:

  ° realizarea planurilor de amplasament;

  ° ridicări topografice;

  ° lucrări de trasare în construcţii;

  ° întocmirea unui plan de situaţie;

  ° prelucrarea datelor culese din teren şi întocmirea documentaţiilor;

  Documente necesare înscrierii la concurs: Cerere de înscriere la concurs, CV, copie după actele de studii.

  Documentele menţionate anterior, necesare pentru candidatură, se vor depune la Biroul resurse umane de la Sediu sucursalei din Rm. Valcea, Str. Căpitan Negoescu, nr.15, Jud. Vâlcea/ e-mail: office@salvil.ro/personal@salvil.ro, până la data de 06.07.2021, ora 16:00  iar concursul se va desfăşura în data de 07.07.2021, ora 10:00.

  folder-document-icon

  2019.07.02 - ANUNT ANGAJARE

  Sucursala Exploatarea Minieră Rm. Vâlcea, cu sediul în Mun. Rm. Vâlcea, str. Cpt. Negoescu, nr.15, jud. Vâlcea, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi:          

  • 3 posturi electricieni la Salina;
  • 1 post lăcătuş mecanic la Salina;
  • 1 post frezor la Atelierul Mecanic;
  • 1 post inginier mecanic la Sediu.

             Concursul  pentru posturile de la Salina va avea loc în data de 11.07.2019, ora 11:00, la sectorul  Salină Ocnele Mari  şi va consta într-un interviu si probă practică. Cererile de angajare si documentele care atestă calificarea se vor depune la secretariatul de la sediul sucursalei până în data de  10.07.2019, ora 16:00.

               Concursul pentru postul de la Atelierul Mecanic va avea loc în data de 12.07.2019 ora 11:00, la Atelierul Mecanic şi va consta intr-o probă practică şi inteviu.Cererile de angajare şi documentele care atestă calificarea se vor depune la secretariatul de la sediu sucursalei până in data de 11.07.2019,ora 16:00.

             Concursul pentru postul de la Sediu va avea loc în data de 09.07.2019 ora 10:00 şi va consta intr-un interviu. Cererile de angajare şi documentele care atestă calificarea se vor depune la secretariatul de la sediu sucursalei până in data de 08.07.2019 ora 16:00.

            Solicitanţii vor depune la Sediul Sucursalei din Rm. Valcea următoarele documente:

  • cerere însoţită de C.V.;
  • copie după actele de studii;
  • copie după carnetul de muncă şi cartea de identitate .

            Relaţii la Compartiment Personal şi Planificare, telefon 0250/733.402, interior 252/228.

  folder-document-icon

  2019.05.28 - ANUNT ANGAJARE

  Sucursala Exploatarea Minieră Rm. Vâlcea, cu sediul în Mun. Rm. Vâlcea, str. Cpt. Negoescu, nr.15, jud. Vâlcea, organizează concurs pentru ocuparea
  următoarelor posturi:

  – 1 post inginer minier;
  – 1 post inginer topograf.

  Pentru postul de inginer minier candidaţii au cerinţă opţională să fie absolvenţi de cursuri în domeniul SSM (80 ore/ cursuri postuniversitare).

  Concursul va avea loc în data de 06.06.2019, ora 10:00, la Sediul Sucursalei şi va consta într-un interviu. Cererile de angajare si documentele care atestă calificarea se vor depune la secretariatul de la sediul sucursalei până în data de 05.06.2019, ora 16:00.

  Solicitanţii vor depune la Sediul Sucursalei din Rm. Valcea următoarele documente:
  – cerere însoţită de C.V.;
  – copie după actele de studii;
  – copie după carnetul de muncă şi cartea de identitate.

  Relaţii la Compartiment Personal şi Planificare, telefon 0250/733.402, interior 252/228.